PL    EN

Akcje BYTOM na giełdzie

Kontakt

Piotr Cisowski
tel.: (12) 646 78 00
relacjeinwestorskie@bytom.com.pl

Oferta publiczna akcji 

Ze względu na dokonany przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 kwietnia 2007 roku podział akcji Spółki w stosunku 1:10 poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 10 zł na 1zł oraz zwiększenie liczby akcji z 3.000.000 na 30.000.000 sztuk liczba akcji Spółki za okres sprzed splitu została doprowadzona do porównywalności i przedstawiona według wartości nominalnej akcji równej 1 zł.

Akcje serii K

 • Tryb: oferta publiczna Akcji zwykłych na okaziciela Serii K z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta)
 • Podstawa prawna: Uchwała nr 17/05/08 ZWZA z dnia 29 maja 2008 r.
 • Data rozpoczęcia subskrypcji: 27 października 2008r.
 • Data zakończenia subskrypcji: 31 października 2008r.
 • Data przydziału: 12 listopada 2008r.
 • Liczba oferowanych papierów wartościowych: 22.665.246 akcji
 • Stopa redukcji zapisów: brak redukcji
 • Liczba papierów wartościowych przydzielonych w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 669.508 akcji, w tym:
  • 604.629 akcji przydzielono w ramach zapisu podstawowego,
  • 14.065 akcji w ramach zapisu dodatkowego i
  • 50.814 akcji w ramach zapisów inwestorów wytypowanych przez Zarząd Emitenta.
 • Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane) : 1 zł


Akcje serii J

 • Tryb: oferta publiczna Akcji zwykłych na okaziciela Serii J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy (publiczna subskrypcja)
 • Podstawa prawna: Uchwała nr 6/10/07 NWZA z dnia 18 października 2007 r.,
 • Data rozpoczęcia subskrypcji: 21 lutego 2008r.
 • Data zakończenia subskrypcji: 22 lutego 2008r.
 • Data przydziału: 29 lutego 2008r.
 • Liczba oferowanych papierów wartościowych: 5.000.000 akcji
 • Stopa redukcji zapisów: brak redukcji
 • Liczba papierów wartościowych przydzielonych w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 330.492 akcje
 • Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 3,50 zł


Akcje serii I

 • Tryb: oferta publiczna Akcji zwykłych na okaziciela Serii I z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta )
 • Podstawa prawna: Uchwała nr 19/04/07 ZWZA z dnia 19 kwietnia 2007 r
 • Data rozpoczęcia subskrypcji: 8 października 2007r.
 • Data zakończenia subskrypcji: 12 października 2007r.
 • Data przydziału: 23 października 2007r.
 • Liczba oferowanych papierów wartościowych: 15.000.000 akcji
 • Stopa redukcji zapisów: w ramach zapisów dodatkowych: 99,87%
 • Liczba papierów wartościowych przydzielonych w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 15.000.000 akcji, w tym :
  • 14.756.150 akcji przydzielono w ramach zapisu podstawowego
  • 243.850 akcji w ramach zapisu dodatkowego
 • Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane) : 1 zł


Akcje serii G

 • Tryb: oferta publiczna Akcji zwykłych na okaziciela Serii G z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta )
 • Podstawa prawna: Uchwała nr 16/06/06 ZWZA z dnia 19 czerwca 2006 roku
 • Data rozpoczęcia subskrypcji: 4 grudnia 2006r.
 • Data zakończenia subskrypcji: 8 grudnia 2006r.
 • Data przydziału: 20 grudnia 2006r.
 • Liczba oferowanych papierów wartościowych: 9.880.560 akcji
 • Stopa redukcji zapisów: w ramach zapisów dodatkowych: 99,31%
 • Liczba papierów wartościowych przydzielonych w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 9.880.560 akcji, w tym
  • 9.473.780 akcji przydzielono w ramach zapisu podstawowego
  • 4.06.780 akcji w ramach zapisu dodatkowego.
 • Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 1 zł


Akcje serii F

 • Tryb: oferta publiczna Akcji zwykłych na okaziciela Serii F z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta )
 • Podstawa prawna: Uchwała nr 4/12/05 NWZA  z dnia 3 grudnia 2005 roku
 • Data rozpoczęcia subskrypcji: 22 luty 2006r.
 • Data zakończenia subskrypcji: 28 luty 2006r.
 • Data przydziału: 9 marca 2006r.
 • Liczba oferowanych papierów wartościowych: 4.940.280 akcji
 • Stopa redukcji zapisów: w ramach zapisów dodatkowych: 97,79%
 • Liczba papierów wartościowych przydzielonych w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.940.280 akcji, w tym:
  • 4.433.810 akcji przydzielono w ramach zapisu podstawowego
  • 5.06.470 akcji w ramach zapisu dodatkowego.
 • Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 1 zł


Akcje serii E

 • Tryb: oferta publiczna Akcji Serii E z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta )
 • Podstawa prawna: Uchwała nr 6/12 NWZA  z dnia 30 grudnia 2004 roku
 • Data rozpoczęcia subskrypcji: 21 marca 2005r.
 • Data zakończenia subskrypcji: 31 marca 2005r.
 • Data przydziału: 11 kwietnia 2005r.
 • Liczba oferowanych papierów wartościowych: 2.500.000 akcji
 • Stopa redukcji zapisów: w ramach zapisów dodatkowych: 43,95%
 • Liczba papierów wartościowych przydzielonych w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.500.000 akcji w tym:
  • 1.711.920 akcji przydzielono w ramach zapisu podstawowego
  • 788.080 akcji w ramach zapisu dodatkowego.
 • Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 1 zł


Akcje serii D

 • Tryb: oferta publiczna emisji Akcji zwykłych  Serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy (subskrypcja otwarta)
 • Podstawa prawna: Uchwała nr 19/06 ZWZA  z dnia 6 czerwca 2005 roku
 • Data rozpoczęcia subskrypcji: 11 lipiec 2005r.
 • Data zakończenia subskrypcji: 3 sierpnia 2005r.
 • Data przydziału: 13 lipca 2005r. w Transzy Dużych Inwestorów i 5 sierpnia 2005r.w Transzy Małych Inwestorów
 • Liczba oferowanych papierów wartościowych: 5.500.000 akcji
 • Stopa redukcji zapisów: brak redukcji
 • Liczba papierów wartościowych przydzielonych w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.807.120 akcji w tym:
  • 1.500.000 akcji przydzielono w ramach Transzy Dużych Inwestorów
  • 1.307.120  akcji w ramach Transzy Małych Inwestorów.
 • Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 1,20 zł


Akcje serii C

 • Tryb: oferta Akcji Serii C w drodze subskrypcji otwartej – wierzyciele Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy
 • Podstawa prawna: Uchwała nr 4/12 NWZA  z dnia 30 grudnia 2004 roku
 • Data rozpoczęcia subskrypcji: 14 marzec 2005
 • Data zakończenia subskrypcji: 30 marzec 2005
 • Data przydziału: 7 kwiecień 2005
 • Liczba oferowanych papierów wartościowych: 5.000.000 akcji
 • Stopa redukcji zapisów: brak redukcji
 • Liczba papierów wartościowych przydzielonych w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.013.720 akcji
 • Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 1,50 zł


Akcje serii B

 • Tryb: publiczna subskrypcja z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy
 • Podstawa prawna: Uchwała nr 7 WZA z dnia 31maja 1996r.
 • Data rozpoczęcia subskrypcji: 2 październik 1996
 • Data zakończenia subskrypcji: 16 październik 1996
 • Liczba oferowanych papierów wartościowych: 2.500.000
 • Stopa redukcji zapisów: brak redukcji
 • Liczba papierów wartościowych przydzielonych w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.500.000
 • Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane) : 2,70 złAkcje serii A

 • Tryb: publiczna subskrypcja z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy
 • Liczba papierów wartościowych: 5.000.000

Copyright © 2009 Grupa Bytom

Realizacja: e-marka.pl