Informacje finansowe

Rok:

Wskaźnik rentowności sprzedaży 

Zysk netto / przychody ze sprzedaży

5,98%

Rentowność kapitału własnego 

zysk netto/ kapitał własny - zysk netto

20,60%

Wskaźnik płynnosci bieżącej (current ratio) 

Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące

2,22

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 

zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania/suma pasywów

38,82%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 

Zysk netto / aktywa ogółem

10,39%

Copyright © 2009 Grupa Bytom

Realizacja: e-marka.pl